Mere om By og Folk

Hvad tilbyder By og Folk?

By og Folk skaber rammen for et kreativt og energifyldt møde mellem fx. beboere i et boligområde. Det gør vi ved sammen med jer, at lave en folkefest, hvor en høj grad af beboeraktivitet er omdrejningspunktet.

Hvad er en Folkefest?

Folkefesten består af workshopaktiviteter med fx musik, dans, gadeteater, jonglering m.v., hvor alle kan være med. Aktiviteterne bliver til sidst sat sammen til en stor velfungerende helhed, som fx et optog, der bevæger sig gennem området. Alle som deltager, har en plads og en funktion. På den måde kan der skabes kontakt mellem mennesker, som normalt ikke har kontakt med hinanden.

Hvor kan Folkefesten bruges?

Folkefesten kan bruges alle vegne og er især egnet steder, hvor mennesker har gavn af at nedbryde grænser og få synliggjort den positive effekt af at bruge hinandens ressourcer og kompetencer i et kreativt fællesskab.

Hvem kan bruge By og Folk?

By og Folk har især erfaring med boligforeninger, kulturdage, byfester og lign., men kan i lige så høj grad bruges af alle, som er interesserede i at skabe et meningsfuldt samlingspunkt gennem kreative aktiviteter for en mangfoldig menneskeskare.

Hvordan kan Folkefesten bruges?

Folkefesten kan bruges som én-dags begivenhed eller som et forløb, der strækker sig over en længere periode. Fælles for begge dele er at der planlægges forskellige workshopper, der kan samles til en fælles aktivitet, som fx et optog el. lign.

Hvordan kommer vi i gang?

Skriv til By og Folk og lad os sammen skræddersy et forløb, der passer til jeres behov og ønsker.